• دانلود زیرنویس فیلم Taki no shiraito 1933 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم Taki no shiraito 1933 – زیرنویس آبی

    دانلود زیرنویس فیلم Taki no shiraito 1933 جادوگر آب یکی از معدود فیلم‌های بلند صامت میزوگوچی است. این فیلم از نظر تاریخی مهم است، زیرا در یک نمایش فیلم در سال ۱۹۷۲ بود که میدوری ساواتو (澤登 翠) برای اولین بار اجرای بنشی شونسوی ماتسودا (松田春翠، ۱۹۲۵-۱۹۸۷) را شنید. ساواتو شاگرد او شد و از